Türkiye 'deki psikiyatri anabilim dalları

Abant İzzet Baysal Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Bolu

Adnan Menderes Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Aydın

Akdeniz Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Antalya

Ankara Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Ankara

Ankara Ün. Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

Atatürk Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Erzurum

Celal Bayar Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Manisa

Çukurova Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Adana

Dicle Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Diyarbakır

Dokuz Eylül Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, İzmir

Ege Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, İzmir

Erciyes Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Kayseri

Fırat Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Elazığ

Gazi Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Ankara

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Psikiyatri AD, Ankara

Gaziantep Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Gaziantep

Hacettepe Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Ankara

Harran Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Urfa

İnönü Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Malatya

İstanbul Ün. İstanbul Tıp Fak. Psikiyatri AD, Çapa, İstanbul

İstanbul Ün. Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri AD, Cerrahpaşa, İstanbul

Kafkas Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD,

Karadeniz Teknik Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Trabzon

Kırıkkale Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Kırıkkale

Kocaeli Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Kocaeli

Kocatepe Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Afyon

Marmara Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD

Mersin Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD

Ondokuz Mayıs Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Samsun

Osmangazi Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Eskişehir

Pamukkale Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Denizli

Selçuk Ün. Meram Tıp Fak. Psikiyatri AD, Konya

Selçuk Ün. Selçuklu Tıp Fak. Psikiyatri AD, Konya

Süleyman Demirel Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, İsparta

Sütçü İmam Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, K. Maraş

Trakya Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Edirne

Uludağ Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Bursa

Yüzüncü Yıl Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Van

Zonguldak Karaelmas Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Zonguldak

Başkent Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Ankara

Fatih Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Ankara

Maltepe Ün. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Ankara

 

 

ANA SAYFA